//
Selamat Datang di Blog Matematika SMA Muhammadiyah 1 Pringsewu - Lampung

Rabu, 08 Juni 2011

Daftar Nama Siswa Peserta Remidi

Daftar Nama Siswa yang harus melaksanakan Remidi
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/Program : XI /IPA.IPS
Semester : Genap - TP. 2010/2011No.
NAMA
PROGRAM
1.
Mustofa
IPA.2
2.
Winda Kurniati
IPA.2
3.
Azhar Trigusnanto
IPA.3
4.
Deni Ramadona
IPA.3
5.
Lovita Febriani
IPA.3
6.
Muhammad Zulfahmi
IPA.3
7.
M. Taufik Hardianto
IPA.3
8.
Nika Rosdiana
IPA.3
9.
Ninditya Chrisna
IPA.3
10.
Nur Asia
IPA.3
11.
Olan Penatas
IPA.3
12.
Puji Rahayuningsih
IPA.3
13.
Risa Herpiana S
IPA.3
14.
Septia Pospita Dewi
IPA.3
15.
Shofiatun Khoiriah
IPA.3
16.
Siti Jam’ah
IPA.3
17.
Siti Wulan Suci
IPA.3
18.
Sumarni
IPA.3
19.
Susi Varleviana
IPA.3
20.
Vita Noviyanti
IPA.3
21.
Yulia Setiani
IPA.3
22.
Yuna Aryaningsih
IPA.3
23.
Yusi Gusneli
IPA.3
24.
Yusnia Apriani
IPA.3
No.
NAMA
PROGRAM
1.
Angga Bayu Saputra
IPS-1
2.
Handayani
IPS-1
3.
Irma Wiyani
IPS-1
4.
Khuswatun Tika Fitria
IPS-1
5.
Laila Muamaroh
IPS-1
6.
Annisa Durrotul H
IPS-2
7.
Apriyansyah
IPS-2
8.
Bekti Saputra
IPS-2
9.
Cindy Revi A
IPS-2
10.
Dea Septiana
IPS-2
11.
Gigih Setiadi
IPS-2
12.
Hendrik Ferdinal
IPS-2
13.
Janatun Naimah
IPS-2
14.
M. Eko Setiawan
IPS-2
15.
Maurin Pratiwi
IPS-2
16.
Nila Novitasari
IPS-2
17.
Nurlaela
IPS-2
18.
Randi Okmawan
IPS-2
19.
Risma Rochmawati
IPS-2
20.
Ryan Adi Saputra
IPS-2
21.
Tio Arya Wara Sadewa
IPS-2
22.
Vika Yuni Anggraini
IPS-2
23.
Widya Aditya Safitri
IPS-2
24.
Wiwi Warningsih
IPS-2

Tugas Perbaikan Nilai :
  1. Untuk Kelas XI-IPS : Kerjakan soal UU yang lalu dengan jalan diuraikan, nomor-nomor : 13, 32, 33, 36 dan 37
  2. Untuk Kelas XI-IPA : Kerjakan soal UU yang lalu dengan jalan diuraikan, nomor-nomor : 9, 15, 28, 36 dan 40
Hasil pekerjaan dikumpul selambat-lambatnya hari Jum'at, 10 Juni 2011 DAFTAR SISWA YANG MELAKSANAKAN REMIDI
keadaan hari Selasa, 14 Juni 2011


Kelas / Program : XI / IPA
Kelas / Program : XI / IPS
No.
N A M A
No.
N A M A
1.
Mustofa – IPA.2
1.
Annisa Durotul H – IPA.2
2.
Azhar Trigusnanto – IPA.3
2.
Cindy Revita – IPS.2
3.
Deni Romadona – IPA.3
3.
Dea Septiana – IPS.2
4.
Lovita Febriani – IPA.3
4.
Hendrik Ferdinal – IPS.2
5.
Muhammad Zulfahmi – IPA.3
5.
Janatun Naimah – IPS.2
6.
M. Taufik Hardianto – IPA.3
6.
M Eko Setiawan - IPS.2
7.
Nika Rosdiana – IPA.3
7.
Maurin Pratiwi - IPS.2
8.
Ninditya Chrisna – IPA.3
8.
Nurlaela - IPS.2
9.
Nur Asia – IPA.3
9.
Randi Okmawan - IPS.2
10.
Olan Penatas – IPA.3
10.
Risma Rochmawati - IPS.2
11.
Puji Rahayuningsih – IPA.3
11.
Ryan Adi Saputra - IPS.2
12.
Risa Herpiana S – IPA.3
12.
Tio Arya Wara Sadewa - IPS.2
13.
Septia Puspita Dewi – IPA.3
13.
Vika Yuni Anggraini - IPS.2
14.
Shofiatun Khoiriah – IPA.3
14.
Widya Aditya Safitri - IPS.2
15.
Siti Jam’ah – IPA.3
15.
Wiwi Warningsih - IPS.2
16.
Siti Wulan Suci – IPA.3
16.
Angga Bayu Saputra – IPS.1
17.
Sumarni – IPA.3
17.
Handayani – IPS.1
18.
Susi Varleviana – IPA.3
18.
Irma Wiani – IPS.1
19.
Vita Noviyanti – IPA.3
19.
Khuswatun Tika F – IPS.1
20.
Yuna Aryaningsih – IPA.3
20.
Laila Muawaroh – IPS.1
21.
Yusi Gusneli – IPA.3
21.

22.
Yusnia Apriani – IPA.3
22.

23.
Winda Kurniati - IPA.2
23.

24.

24.Catatan : Daftar tersebut tercatat sampai hari Selasa, 14 Juni 2011 Jam 14.00 wib.


Bagi siswa yang harus memperbaiki nilai pada Semester Ganjil :
  1. Silahkan Download soal, kemudian soal tersebut di print
  2. Soal dikerjakan di kertas hasil print-out tadi
  3. Jawaban saya tunggu sampai hari Jum'at, 10 Juni 2011
Download Soal Remidi Matematika Kelas XI-IPA Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2010/2011

Tidak ada komentar :